Signatur forløb

Opstart af NYT signatur forløb for grupper, er September 2022 med plads til max. 8 personer med 1:1 sessioner, som støtter, guider og hjælper dig til at Opleve friheden i at være dig

Signatur By Nature forløbet er et 10 ugers forløb med 6 transformerende sessioner, der nænsomt og kærligt hjælper dig vejen hjem i dig selv; en kærlig rejse fra hjerne til hjerte, ind i din sjælssignatur

Forløbet bringer dig tilbage – og hjem i dig selv, med klarhed og bevidsthed på HVEM du er, så du med tryghed, glæde og flow vil tag nye bæredygtige skridt mod en større indre frihed i at være dig, byg bro til dine barriere.

I forløbet kommer du grundigt og kærligt rundt om dig selv og dit indre liv, i forhold til relationer, business, sundhed. Med fokus på krop, sind og sjæl med alt den støtte du har brug for, i form af en god portion skubbe-energi og nænsom fastholdelse hele vejen igennem, så de skridt du brændende ønsker dig – også sker in REAL-LIFE!

Du overlades ikke på noget tidspunkt til dig selv, heller ikke efter endt proces, her inviteres du direkte ind i en lukket FB gruppe med ligesindede; et (k)ærligt fællesskab med støtte og et fast månedligt fysisk møde, skulle der komme nye restriktioner i forhold til covid, afholdes møderne online.

Du får;

 1. Du får bevidsthed på hvordan du selvkærligt, intuitivt favner og stole på det du mærker.
 2. Du får fokus på betydningen af din tilstedeværelse i nuet, herfra du træffer næreværende, afgørende og bæredygtige beslutninger for dig selv.
 3. Du får retning og mening.
 4. Du får mod, optimisme og fornyet energi

Du ved egentlig godt, hvad der vil hjælpe dig;

Men du står i en sårbare situation, og alt det, du har lært, er lige nu svært for dig at overføre til din nuværende situation, som skaber usikkerhed og frustration.

 • Du savner retning og mål
 • Du er fastlåst der hvor du står
 • Du længes efter forandring
 • Du savner at gøre brug af dig selv på en ny måde

Ja, svarene rummer du selv, trods du i skrivende stund måske ikke kan se eller mærke det? pga. at du står i en presset situation, i følelsen af at være fastlåst eller for en stund rykket ud af din komfortzone, arbejdsmæssigt eller privat.

Du hjælpes tilbage til dig selv, med fornyet styrke og livsglæde ud fra en dybere bevidstheden på egne ressoucer, nye som eksisterende.

5 transformerende sessioner;

Session 1 Signaturfortælling: skabes bevidsthed på den ubalance/ blokeringer som fastlåser.

 • Du får øje på ubalancen og uroen, og årsagen bag,
 • Du hjælpes, støttes og fastholdes til at give slip igennem nærende bevidsthedsøvelser.
 • Balancen genoprettes – indefra og ud.

Værdien som du tilføres;

Du har fået øje på dine gamle fortællinger om dig selv og lære hvordan du kærligt og ærligt giver plads og kærlig forståelse så du igen tillader dig selv, at fyldes med glæde og fornyet energi, på vejen ud i ny retning.

Session 2 Gennemsigtighed egen identitet: Kend dig selv og den kommende sti som skal betrædes.

 • Du lære at mærke ind på dig selv, din passion og hvad du længes efter
 • Får kontakt med din intuition, din indre signatur og natur
 • Læringen i at lytte ind og derigennem opnå fornyet styrke til at gå efter det du mærker.

Værdien som du tilføres;

Du finder ind til dine personlige styrker og ressoucer, igennem de 6 Periodiske trin, skabelse og healing på ny intention – det du skaber med hjertet, mærkes i krop, sind og sjæl.

Session 3: Din Autentiske og sande natur Her et stort fokus på din indre kerne.

 • Du får en anden bevidsthed på flere sider af dig selv, og en forståelse for, noget kan ændres.
 • Du får øje på hvorfra du leder dig selv
 • Fokus på samarbejde mellem krop, sind og sjæl og dens betydning.

Værdien som du tilføres;

Klarhed og åbenhed til hvordan du træder autentisk ud, i forhold til de unikke egenskaber du har fået øje på at du besidder – din personlige sande signatur! som for en stund har været glemt eller gemt.

Session 4 Hvor Tydelig er du? find dit personligt WHY – fundamentet bag dit business WHY.

 • Du finder dit personligt WHY, og business WHY, hvis dette ønskes,
 • Du bliver bevidst om hvordan du træder ud, i at stå stærk i eget lys,
 • og i den retning, boblerne i dit hjertet kalder på.

Værdien som du tilføres

Du genvinder troen og roen på egen væren og gøren – igennem forbedring til de forandringer som kalder på dig. Her Træd ud af usynlighedens skygge, og bliv synlig ud fra egen unikke væren

 • Du oplever hvilken skaberkraft der ligger i din passion og hjertes energi,
 • Du nære og ære den balance der ligger i din indre kerne,
 • ved at passe på dig selv og mærke ind på, hvornår du skal genoplades.

Du har opnået forståelse for de mekanismer der ligger bag synlighed, og træder nu tydelig og synlig frem, igennem dit hjerte og egen unikke kunnen.

Session 6 Handler om Reframing og bevidstgørelse af de næste skridt der skal tages

 • Du får øjnene op for din egen transformation og din commitment,
 • Den nye bevidsthed er afgørende for de skridt som kommer, læringsrejsen ud i ny retning.

Værdien du tilføre;

Du går herfra med en rodfæstet signaturdin sjælssignatur, i hvordan du integrere viden og hjerte, ud i bevidste og bæredygtige forandringer, som baner vejen for en levedygtig retning.

FAKTA:

Forløbet er for max. 8 deltager med en tilhørende lukket FB gruppe med plads til online møder og spørgsmål imellem de fysiske sessioner.

Vi mødes fysisk 6 gange henover 3 måneder på;

Krogenlundvej 4b (7 km fra Farum st. hvor jeg meget gerne dig/ dem, uden bil)

Hver session er af 1,5 – 2 timers varighed, på nær 1. session; Som har en varighed på 2,5 time , af to ombæringer, første en 1:1 session på 2 timer og ugen efter, en online opfølgning session af 1/2 times varighed..

Du vil få en buddy fra gruppen, efter hver session, som sparringspartner til næste session.

Næste opstart af Signatur forløb; 2022

Pris for forløbet af 5 fysiske sessioner; Pris 7000.- eks. moms

Du er naturligvis altid velkommen til at bestille en 1:1 sessioner med mig.

pris pr. session 995.- inkl. moms

Undtagelsesvis 1 x Signaturfortælling: 2 x sessioner af 2 timer og afslutningsvis 30 min. varighed

pris 1250.- inkl. moms

Session 2,3,4,5 og 6 er af ca. 1,5 time varighed –